Yui Shin kai Open 2018

Annabella:  Guld i Kata och kumite
Savva: Silver i Kata, Guld i kumite
Elias: Guld i kumite
Yonas: Brons i kumite