Gradering

Gradering & Bälten

Vi har en Kyu och Mon system för vuxna respektive barn. Man kan gradera sig ungefär en gång per termin till och med att man når fjärde kyu blåbälte.
Monsystemet gäller upp till 13 år. Systemet består av två delar.

Första delen

Kihon och Ren Raku Waza

Andra delen

Partekniker, Kata & Kumite

Från 3-e kyu finns inte monsystemet längre, men det måste ha gått minst ett år mellan varje gradering och  man måste ha tränat minst två gånger per veckan under året.

(Detta gäller oavsett åldern med undantag för de som har fått 1-klass vid graderingen, de kan prova vid nästa tillfället.)

Sedan kommer Svart Bältes DAN_gradering. Då är det särskilda regler som gäller.


Vid graderingstillfället

Vid gradering måste du ha en vitt gi (Karatedräkt), Wado International Karate Do Pass och gärna stilmärke på bröstet.