GRADERING SYLLABUS

7th KYU

KHIHON TSUKI & KERI (BASIC TECHNIQUES)


RENRAKU WAZA (COMBINATION TECHNIQUES)


UKE (BLOCKS)

SANBON GUMITE


KATA ( FORM)